Po dlouhém vyjednávání s firmou v Číně jsme se dostali k úspěšnému konci.

Na začátku srpna jsme s naším profesionálním týmem šli rozebrat a naložit mnoha tunový tiskařský stroj ROLAND 700, který putoval z brněnské tiskárny Toptisk do Číny.

Celá demontáž trvala mnoho náročných dní, ale pro nás to nebyla žádná překážka.

Celý stroj se musel díky velikosti rozebrat na jednotlivé části, které se musely vytahovat postupně malým otvorem velkým vysokozdvižným vozíkem. Stroj byl širší, než vstup do haly, kde byl umístěný a tak se musel každý díl opatrně a pečlivě otáčet přímo na místě pomocí takzvaných ,,želv,, , které se umístí pod díl stroje a pomocí namontovaných ok se vysokozdvihem otočí.

Pro našeho nejlepšího kolegy to ale nebyl žádný problém. Vše šlo jako po másle.

Věže stroje jsme vytáhli do většího prostoru, kde byly jednotlivé díly pečlivě očištěny od zbytků z předešlé výroby, tak od největších nečistot.

Menší díly jsme umístili na palety, kde jsme vše zajistili proti poškození nebo ztrátě, každou paletu popsali, změřili a zvážili, udělali seznam všeho, co se nakládalo do kontejnerů.

Stroj se nakládal celkem do 5 velkých kontejnerů, do kterých jsme museli vše rozdělit tak, aby váha nepřesáhla více, než kolik je povoleno.

Za přísných bezpečnostních opatření bylo všech 11 palet s díly a všech 24 volných dílů naloženo a úspěšně odvezeno, naloženo na loď, která vše dopravila až do Číny.